Contentbyrå

Digital marknadsföring handlar om att skapa innehåll. Innehåll i olika format, texter, grafiska bilder och film. Det är viktigt att välja innehåll som passar in i den digitala kanal där det ska publiceras. Innehåll för den egna webbplatsen ska följa företagets eller organisationens strategi och lägga an med språk som förmedlar de egna varumärkena.

I andra kanaler, exempelvis på Internetforum som är nischade inom samma område som de egna tjänsterna och produkterna bör ton och bildspråk ligga nära det naturliga för forumet. Generella annonser som ska kunna användas på många sajter är ofta inte särskilt effektiva. Bättre är att anpassa dessa beroende på var de ska presenteras.

Storytelling i digitala kanaler

Populate är en contentbyrå i Stockholm som förstår detta och de hjälper kunderna med storytelling via film. Arbetet med att skapa en företags inleds med analys, förstudie innan produktionen sätts igång. När filmen är klar ska den spridas, i rätt format och i de digitala kanaler som är mest effektiva.

Youtube  är ett speciellt effektivt medium för yngre generationer och tilltalet i olika kanaler kan göras på ett avslappnat sätt. Men det gäller att vara skicklig i contenthantverket så att man inte missar att kommunicera sitt budskap.