Digital marknadsföring

Marknadsföring i digitala kanaler behöver insikter om vilka målgrupper som finns i varje specifik kanal. Räckviddsannonsering kan ha viss effekt för att göra varumärket känt. Men för att uppnå konvertering i någon form är snäv sökmarknadsföring och kommunikation på nischade webbsajter effektivare. Man gör bra i att skapa en mediamix som består av grafiska bilder, redaktionella texter, filmer och interaktiva element.

Digitala kanaler

  • Sociala kanaler (Facebook, Youtube, forum)
  • Sökmotorer (Google, Bing)
  • Nyhetsmedia (mediehus med TV, tidningar)
  • E-post (nyhetsbrevsutskick, email)
  • Övriga

Effektivititet

Det är effektivt att jobba digitalt. Inom vissa branscher har ännu inte den digitala transformationen ägt rum. Läs mer om digitala bokningssystem.